Horni Nokha O Kokborok Song Lyrics from Tripuri Community.

O Horni Nokha O Kokborok Song Lyrics  | Biswanath Debbarma

Song information

Song - O Horni Nokha O
Singer - Biswanath Debbarma
Cast -
Lyricist - Arun Debbarma
Music -
Record Label -
Production House -

O Horni Nokha O Kokborok Song Lyrics

Kokborok

English

বাংলা

O Horni Nokha O Kokborok Song Lyrics in Kokborok

O horni nokha o
naithok tal no nugoi
Ma tong kha do jaduno tini
mukthango nugtoi (2)
Chumui ni bese toi......
Nogoi, sam pili
Kha tang si do
jaduno kha o kuboi
O horni nokha o
naithok tal no nugoi
Ma tong kha do jaduno tini
mukthango nugtoi (2)
Kha o tuiyoi nono
Kabangma.. wansuk jago
Emang choboi kha o
Khana.... khati ja o
Babaisa babaisa angle tini
Nono no kha tango
Tungoi mano tongoi maya
Siring siring khe......(2)
O horni nokha o
naithok tal no nugoi
Ma tong kha do jaduno tini
mukthango nugtoi (2)
Talni , makhang nugoi
Matong kha....nono nuktoi
Chasma , kifir horo
Lengna na.. khang kha pogoi
Nono nugo nono nugo
Rwchab tw tw
O hor... thangna ya woi
Salka faisi... aichuk sakang
Malai nai.. kifiloi (2)
O horni nokha o
naithok tal no nugoi
Ma tong kha do jaduno tini
mukthango nugtoi (2)....... 3

### THE END ###
                                                                                                                                                                                                                                        

O Horni Nokha O Kokborok Song Lyrics in English

 Please Wait Loading
Please Wait Loading Loading
Please Wait Loading
Please Wait Loading Loading

### समाप्त ###
                                                                                                                                                                                                                                        

O Horni Nokha O Kokborok Song Lyrics in Bengali

Please Wait Loading
Please Wait Loading Loading
Please Wait Loading
Please Wait Loading Loading

### সমাপ্ত ###
                                                                                                                                                                                                                                        

Song : O Horni Nokha O Singer : Biswanath Debbarma Written by : Arun Debbarma